UNDP tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thúc đẩy quyền con người
Ngày 23/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức công bố Dự án hợp tác “Tiếp tục và hỗ trợ thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát của Việt Nam: Tăng cường năng lực đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam.”


Trong ba năm tới, Dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc với tổng kinh phí 1,2 triệu đôla Mỹ sẽ giúp nâng cao nhận thức của các Bộ, ngành liên quan về trách nhiệm bảo đảm quyền con người và nâng cao năng lực thực hiện báo cáo theo đúng tiến độ.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Hoàng Chí Trung, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, đảm bảo tốt hơn việc thụ hưởng các quyền con người, quyền công dân của mọi người dân Việt Nam. 

Bà Louise Chamberlaine - Giám đốc Quốc gia UNDP - nhấn mạnh việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người là trách nhiệm của mọi quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Bà hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam chuẩn bị phê chuẩn Công ước về Quyền Người khuyết tật và tiến hành tham vấn Báo cáo Quốc gia về Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR). Đầu năm 2014, Việt Nam sẽ tiến hành kiểm điểm theo cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát - tại Hội đồng Nhân quyền - chu kỳ hai (lần kiểm điểm đầu tiên đã diễn ra vào năm 2009).


Các tin khác: