Liên Hợp quốc chuẩn bị đánh giá việc thực thi ICCPR của Việt Nam

Trong kỳ họp đang diễn ra từ ngày 2 đến 27/7/2018 của Ủy ban Nhân quyền (Human Rights Committee, cơ quan giám sát việc thực thi ICCPR), Ủy ban sẽ đề ra danh mục các câu hỏi về các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

Làm trọng tài cho cuộc tranh luận về UPR

Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc được nhắc đến nhiều hơn khi một số tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đang thảo luận và xây dựng báo cáo chu kỳ thứ 3 để nộp cho Hội đồng này trước hạn chót vào tháng 7/2018. Các tranh luận hẳn sẽ trở nên sôi nổi hơn, cả online và offline, khi nhà nước Việt Nam nộp và bảo vệ báo cáo của mình cho Hội đồng vào đầu năm sau (2019).

Bộ Công an lấy ý kiến về thực thi Công ước chống tra tấn

Ngày 20/2/2017, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo quốc gia lần 1 của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hoặc hạ nhục (CAT), do Bộ Công an tổ chức, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ.

Xã hội dân sự Việt Nam giám sát thực thi CRPD

Trong hai ngày 18 và 19/4/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Thúc đẩy giám sát thực thi Công ước của LHQ về quyền của người khuyết tật (CRPD).Việt Nam đã ký Công ước này từ ngày 22/10/2007, Quốc hội phê chuẩn ngày 28/11/2014 và có hiệu lực ngày 05/02/2015.

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG THÍCH ĐÁNG (BLC 23 CESCR)

Ủy ban Quyền Kinh tế xã hội của LHQ (CESCR) đầu năm nay đã thông qua Bình luận chung số 23 (2016)về Quyền hưởng điều kiện làm việc thích đáng và thuận lợi (Điều 7 của Công ước quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Cùng với việc là thành viên của ICESCR, Việt Nam đã gia nhập nhiều công ước của ILO. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của BLC số 23 do chúng tôi thực hiện:

Việt Nam và Hội đồng Nhân quyền LHQ

Hội đồng Nhân quyền LHQ được thành lập vào năm 2006, là cơ quan nhân quyền chính yếu của hệ thống LHQ. Năm 2013, Việt Nam được bầu trở thành thành viên của Hội đồng này. Việt Nam cũng đã 2 lần thực hiện báo cáo về nhân quyền theo cơ chế kiểm điểm định kỳ(UPR) của HĐNQ năm 2009 và 2014.

TIÊU CHÍ BẦU CỬ TỰ DO VÀ CÔNG BẰNG

Tổ chức Liên minh Nghị viện (IPU) tại phiên họp lần thứ 154(tại Paris, ngày 26 tháng 3 năm 1994), đã thông qua Tuyên ngôn về Tiêu chí bầu cử tự do và công bằng. Các nội dung chính của Tuyên ngôn bao gồm:

CESCR thông qua 2 Bình luận chung mới

Đầu tháng 3/2016, sau 7 năm không thông qua được một Bình luận chung nào (kể từ năm 2009), Ủy ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (CESCR) đã ban hành hai Bình luận chung số 22 về sức khỏe sinh sản và tình dục (Điều 12 ICESCR) và số 23 về quyền có điều kiện lao động thích đáng và thuận lợi (Điều 7 ICESCR).

VIỆC THỰC THI CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA TẠI VN

Ủy ban về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (CESCR, cơ quan của LHQ giám sát việc thực thi Công ước ICESCR) đã xem xét báo cáo định kỳ của Việt Nam trong kỳ họp vào tháng 11/2014. Mặc dù gia nhập ICESCR đã hơn 30 năm (từ 1982), đây mới là lần thứ hai Việt Nam nộp báo cáo định kỳ (lần 1 nộp năm 1992). Do nộp chậm, Việt Nam đã gộp chung 3 báo cáo định kỳ (thứ 2, thứ 3 và thứ 4). Ủy ban, gồm các chuyên gia độc lập, đã thông qua bản Kết luận về Việt Nam, gồm 38 đoạn, với các khuyến nghị cụ thể.

182 cam kết của nhà nước Việt Nam tại UPR vòng 2

Trong chu trình kiểm điểm UPR trước Hội đồng Nhân quyền LHQ vòng 2 (tháng 6/2014), Việt Nam đã chấp nhận 182/ 227 khuyến nghị từ các quốc gia thành viên LHQ. Nay, chuyển sang giai đoạn thực thi các cam kết (các khuyến nghị đã chấp nhận) bởi các cơ quan nhà nước, việc giám sát, theo dõi và nhắc nhở liên tục của xã hội dân sự là rất cần thiết. Đây cũng là ý tưởng của những người thiết kế nên chu trình UPR này, góp phần tạo nên sự liên tục cải thiện của nhân quyền tại các quốc gia.