Bảo vệ Tự do biểu đạt trực tuyến - trung tâm của Tự do Internet

Quyền tự do biểu đạt trực tuyến, có vai trò thiết yếu đối với các cá nhân và cộng đồng, đang gặp nhiều thách thức trên khắp thế giới. Cuộc tranh đấu của người dân bảo vệ quyền cơ bản này là những nỗ lực có tính chất sinh tồn. Trong bài viết này, tác giả phân tích khái quát về: 1) Khuôn khổ pháp lý quốc tế bảo vệ quyền tự do biểu đạt trên Internet; 2) Một số thách thức đối với việc thực thi tự do biểu đạt trên Internet trên thế giới hiện nay.

Quyền của người cao tuổi

Cách tiếp cận dựa trên quyền đối với người cao tuổi ngày càng được quan tâm hơn, trong bối cảnh số lượng người cao tuổi ngày càng gia tăng tại mọi quốc gia trên thế giới. Với cách tiếp cận này, người cao tuổi (older person/ people) từ vị trí là người tiếp nhận thụ động sự chăm sóc, hưởng “an sinh xã hội” trở thành chủ thể tích cực của các quyền. Khuôn khổ quốc tế pháp lý bảo vệ quyền của người cao tuổi dù đã dần hình thành, nhưng hiện vẫn còn khá yếu. Đến nay, chưa có một điều ước toàn cầu nào để bảo vệ riêng nhóm này.

Quyền của người nước ngoài

Cùng với tiến trình toàn cầu hóa, xung đột vũ trang và nghèo đói hiện diện ở nhiều quốc gia đã dẫn đến sự gia tăng của việc dịch chuyển dân cư qua biên giới quốc gia, các vấn đề liên quan đến người nước ngoài ngày được quan tâm, thảo luận nhiều hơn từ các góc độ pháp lý, kinh tế, xã hội và văn hóa. Tuy nhiên, còn rất nhiều vấn đề đang đặt ra đối với việc thực thi quyền của người nhập cư, người nước ngoài trên thế giới. Các vi phạm nổi bật đối với nhóm người này là bị kỳ thị, phân biệt đối xử, bị gạt ra bên lề xã hội, không được hưởng các quyền con người cơ bản nhất, cũng như thiếu cơ chế bảo vệ quyền.

Liên Hợp quốc chuẩn bị đánh giá việc thực thi ICCPR của Việt Nam

Trong kỳ họp đang diễn ra từ ngày 2 đến 27/7/2018 của Ủy ban Nhân quyền (Human Rights Committee, cơ quan giám sát việc thực thi ICCPR), Ủy ban sẽ đề ra danh mục các câu hỏi về các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

Làm trọng tài cho cuộc tranh luận về UPR

Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc được nhắc đến nhiều hơn khi một số tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đang thảo luận và xây dựng báo cáo chu kỳ thứ 3 để nộp cho Hội đồng này trước hạn chót vào tháng 7/2018. Các tranh luận hẳn sẽ trở nên sôi nổi hơn, cả online và offline, khi nhà nước Việt Nam nộp và bảo vệ báo cáo của mình cho Hội đồng vào đầu năm sau (2019).

Bộ Công an lấy ý kiến về thực thi Công ước chống tra tấn

Ngày 20/2/2017, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo quốc gia lần 1 của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hoặc hạ nhục (CAT), do Bộ Công an tổ chức, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ.

Xã hội dân sự Việt Nam giám sát thực thi CRPD

Trong hai ngày 18 và 19/4/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Thúc đẩy giám sát thực thi Công ước của LHQ về quyền của người khuyết tật (CRPD).Việt Nam đã ký Công ước này từ ngày 22/10/2007, Quốc hội phê chuẩn ngày 28/11/2014 và có hiệu lực ngày 05/02/2015.

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG THÍCH ĐÁNG (BLC 23 CESCR)

Ủy ban Quyền Kinh tế xã hội của LHQ (CESCR) đầu năm nay đã thông qua Bình luận chung số 23 (2016)về Quyền hưởng điều kiện làm việc thích đáng và thuận lợi (Điều 7 của Công ước quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Cùng với việc là thành viên của ICESCR, Việt Nam đã gia nhập nhiều công ước của ILO. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của BLC số 23 do chúng tôi thực hiện:

Việt Nam và Hội đồng Nhân quyền LHQ

Hội đồng Nhân quyền LHQ được thành lập vào năm 2006, là cơ quan nhân quyền chính yếu của hệ thống LHQ. Năm 2013, Việt Nam được bầu trở thành thành viên của Hội đồng này. Việt Nam cũng đã 2 lần thực hiện báo cáo về nhân quyền theo cơ chế kiểm điểm định kỳ(UPR) của HĐNQ năm 2009 và 2014.

TIÊU CHÍ BẦU CỬ TỰ DO VÀ CÔNG BẰNG

Tổ chức Liên minh Nghị viện (IPU) tại phiên họp lần thứ 154(tại Paris, ngày 26 tháng 3 năm 1994), đã thông qua Tuyên ngôn về Tiêu chí bầu cử tự do và công bằng. Các nội dung chính của Tuyên ngôn bao gồm: