Tuyên bố chung về chống buôn bán người Tiểu vùng sông Mê Kông
Ngày 16/2/2012 tại Hà Nội khai mạc Hội nghị Cấp bộ trưởng lần thứ 3 (IMM 3) các nước Tiểu vùng sông Mê Kông về phòng, chống tội phạm mua, bán người (Tiến trình COMMIT). Sáu nước tham gia Tiến trình COMMIT đã ký Tuyên bố chung.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng (Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống mua bán người) và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, các Bộ trưởng đại diện Chính phủ 5 nước (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma); đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội...

Chủ đề của Hội nghị lần này là “Đồng tâm và hợp tác bền vững” trong phòng, chống mua, bán người. Các đoàn đại biểu đại diện cho Chính phủ 6 nước đã cùng nhau chia sẻ những thành tựu đã đạt được trong cuộc chiến chống lại nạn mua, bán người, giới thiệu những mô hình thành công và chỉ ra những vấn đề quan trọng cần giải quyết trong thời gian tới.

Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến công tác này như Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Bộ Luật lao động, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Cư trú… Ngày 29/3/2011, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật phòng, chống mua bán người để ngăn chặn loại tội phạm này.

Phó Thủ tướng Việt Nam khẳng định: “Tiến trình COMMIT là một sáng kiến mang tính độc đáo và năng động của Chính phủ 6 nước Tiểu vùng sông Mê Kông trong phòng, chống mua, bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em”.

Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung Tuyên bố chung được ký kết tại Hà Nội và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động tại Việt Nam cũng như tham gia các hoạt động cấp vùng và khu vực. Việt Nam  mong muốn nhận được sự hợp tác, ủng hộ của Ban Thư ký và các thành viên và các tổ chức quốc tế trong Tiến trình này.


Các tin khác: