Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ – Việt Nam lần thứ 25

Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ – Việt Nam lần thứ 25 được tổ chức ngày 9 tháng 11 năm 2021 tại thủ đô Washington.

TỪ ĐIỂN NHÂN QUYỀN (6): TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Tù nhân lương tâm (prisoner of conscience) dùng để chỉ những người bị bắt giữ, kết án tù vì đã biểu đạt quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, hoặc chỉ vì chủng tộc, khuynh hướng tình dục của họ. Khái niệm này cũng đề cập đến những người đã bị cầm tù, hoặc bị bức hại vì biểu đạt một cách ôn hòa niềm tin, quan điểm được giữ theo lương tâm của họ.

TỪ ĐIỂN NHÂN QUYỀN (5): TỰ DO TƯ TƯỞNG

Tự do tư tưởng (freedom of thought) là tự do của cá nhân sở hữu, duy trì các suy nghĩ, ý tưởng độc lập với người khác. Tự do tư tưởng cũng có thể là sự tin tưởng vào một triết lý, lý thuyết, ý thức hệ. Tự do tư tưởng là tiền đề, liên hệ chặt chẽ với nhiều quyền tự do khác, đặc biệt là tự do lương tâm, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do quan điểm và biểu đạt.

TỪ ĐIỂN NHÂN QUYỀN (4): TỰ DO

Tự do (liberty, freedom) là tình trạng một cá nhân có thể hành động theo ý chí, nguyện vọng của mình phù hợp với các quy phạm pháp lý và đạo đức trong một xã hội dân chủ mà không bị cản trở bởi bất cứ chủ thể hay yếu tố nào. Tự do có thể được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh như triết lý, chính trị, xã hội, kinh tế hay tâm lý. Tự do là một giá trị cơ bản làm nền tảng cho các quyền con người.

TỪ ĐIỂN NHÂN QUYỀN (3): BẮT GIỮ TÙY TIỆN

Bắt, giam giữ tùy tiện là việc bắt hoặc giam giữ không có căn cứ pháp lý (trái pháp luật) hoặc không phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế… một người chỉ vì thực thi các quyền tự do cơ bản của mình (ngôn luận, hội họp, tôn giáo...), phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, mà bị bắt (dù đúng theo luật quốc gia), thì việc bắt vẫn bị coi là "tùy tiện" (loại II).

TỪ ĐIỂN NHÂN QUYỀN (2): BẤT TUÂN DÂN SỰ

Bất tuân dân sự (civil disobedience), hay còn được gọi là “phản kháng bất bạo động”, “đấu tranh phi bạo lực” hoặc “quyền lực nhân dân”, là việc phản đối, đấu tranh mà không sử dụng các biện pháp bạo lực...

TỪ ĐIỂN NHÂN QUYỀN (1): BẦU CỬ TỰ DO

Bầu cử tự do, công bằng và định kỳ (free, fair and periodical elections) là những yêu cầu đặt ra đối với một xã hội dân chủ, tôn trọng quyền tham gia chính trị của người dân. Đây cũng là một tiêu chí của quyền bầu cử và ứng cử được pháp luật nhân quyền quốc tế, khu vực và các quốc gia bảo vệ.

Liên Hợp quốc kêu gọi quân đội Myanmar trả lại quyền cho dân sự

Ngày 12/2/2021, tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc (Geneva), Phó Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc - Bà Nada Al-Nashif trình bày tuyên bố về tình hình Myanmar.

ABC VỀ CÔNG ĐOÀN

Cuốn sách ABC VỀ CÔNG ĐOÀN trình bày những kiến thức cơ bản về công đoàn, kinh nghiệm của phong trào công đoàn trên thế giới và những quy định mới về công đoàn, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động mới (2019) của Việt Nam. Cuốn sách được Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành tháng 8 năm 2020.

Chuyên gia Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ tự do ở Trung Quốc

Ngày 30/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua Luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kong. Chiều tối cùng ngày, luật này đã được Chủ tịch Tập Cận Bình ký ban hành. Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ 23 giờ ngày 30/6, ngay trước ngày kỷ niệm 23 năm Anh trao trả Hồng Kông (1/7/1997). Cộng đồng quốc tế đã có nhiều phản ứng mạnh mẽ liên quan đến dự luật này. Các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp quốc cũng đã có sự đồng thuận lớn trong việc lên án chính quyền Trung Quốc xâm phạm các quyền tự do cơ bản.