Liên Hợp quốc bổ nhiệm M. Bachelet làm Cao ủy trưởng Nhân quyền
Cựu Tổng thống Chi-lê vừa được Tổng thư ký Liên Hợp quốc bổ nhiệm vào vị trí Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc, sau khi tiến hành tham vấn, vào hôm 10/8. Bà sẽ đảm nhiệm vị trí này từ ngày 31/8/2018, thay thế cho Zeid Ra’ad Al-Hussein (người đảm nhiệm từ 1/9/2014 đến nay).


Các tin khác: