Hội thảo về thực hiện Khuyến nghị UPR lần 2
Sáng 29/6, Hội thảo thông tin về tình hình thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc (UPR) chu kỳ 2 được Việt Nam chấp thuận đã diễn ra tại Hà Nội.


Việt Nam báo cáo theo cơ chế UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc lần đầu vào năm 2009 và lần thứ 2 vào năm 2014. Tại chu kỳ 2, Việt Nam đã chấp nhận 182 khuyến nghị của các nước về các biện pháp cải thiện quyền con người trong nhiều lĩnh vực.

Theo ông Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tính đến hết tháng 12/2016, đã có 147 khuyến nghị được Việt Nam thực hiện và 4 khuyến nghị được thực hiện một phần, trong tổng số 182 khuyến nghị được Việt Nam chấp nhận, đạt 80,7%.

Tuy nhiên, câu hỏi của đại biểu về những khuyến nghị chưa được thực hiện và nguyên nhân của việc chậm thực hiện chưa được các diễn giả và ban tổ chức trả lời thích đáng.

Theo lịch trình của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, tháng 2/2019 sẽ diễn ra phiên báo cáo chu kỳ 3 của Nhà nước Việt Nam. Bộ Ngoại giao có kế hoạch hình thành Dự thảo 1 của báo cáo vào tháng 3/2018. Báo cáo của các chủ thể liên quan khác (gồm các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và quốc tế) cần nộp trước ngày 21/6/2018 đến Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc (OHCHR).

(Ảnh: Nguyễn Hồng)


Các tin khác: