Ngày Dân chủ Quốc tế 15/9/2016
Ngày Dân chủ Quốc tế (International Day of Democracy) năm nay được tổ chức với chủ đề Dân chủ và Chương trình Nghị sự Phát triển bền vững 2030

 

Chương trình Nghị sự phát triển bền vững 2030 (Agenda for Sustainable Development) được 193 thành viên Liên Hợp quốc thông qua vào tháng 9/2015.

 

Trong số 17 mục tiêu của Chương trình, Mục tiêu thứ 16 hướng đến thúc đẩy các xã hội công bằng, hòa bình và tạo điều kiện tham gia cho mọi người. Như vậy, dân chủ, quyền tham gia của người dân là những thành tố không thể thiếu của Phát triển bền vững.

 

Từ năm 2007, trong một Nghị quyết về ủng hộ việc thúc đẩy các nền dân chủ, Liên Hợp quốc đã kêu gọi các quốc gia lấy ngày 15/9 hàng năm là Ngày Dân chủ Quốc tế, đây là dịp đề mọi người cùng quan tâm chú ý đến dân chủ và thúc đẩy dân chủ. Các cá nhân, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức khu vực và quốc tế được kêu gọi tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về chủ đề này.

 

K.T

 Các tin khác: