Quốc hội thông qua hai Nghị quyết phê chuẩn Công ước LHQ
Công ước chống tra tấn (CAT, 1984) và Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD, 2007) đã được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 8 (28/11/2014).Sáng thứ 6 - 28/11, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn (CAT, 1984 – đã có 155 quốc gia thành viên), các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 438/438 đại biểu có mặt tán thành.

Trước đó, ngày 23/10, Chủ tịch nước đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn; Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ đã báo cáo Quốc hội những nội dung cụ thể về việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn. Trong các ngày 4/11 và 24/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn. Đã có một số ý kiến khác nhau về việc có áp dụng trực tiếp Công ước này hay không.  

Ngay sau đó, Quốc hội đã Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền của người khuyết tật (CRPD, 2007) với 440/440 đại biểu có mặt đã tán thành.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục các thủ tục để thông báo về việc Việt Nam phê chuẩn hai công ước này với Liên Hợp quốc.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã là thành viên của 7 trong tổng số 9 công ước cơ bản nhất về quyền con người của Liên Hợp quốc. Các cơ quan nhà nước có rất nhiều việc phải làm để thực thi các nghĩa vụ pháp lý theo điều ước, việc đầu tiên là phải phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các Công ước này trong xã hội, nhất là đối với các cơ quan thực thi pháp luật.

KT


Các tin khác: