Kỳ họp thứ 18 về UPR của Hội đồng Nhân quyền LHQ
Từ ngày 27/1 đến 7/2/2014, Nhóm Công tác về Cơ chế kiểm điểm định kỳ toàn thể (UPR) của Hội đồng Nhân quyền LHQ sẽ họp kỳ họp thứ 18. Trong kỳ họp này, Nhóm Công tác sẽ xem xét tình trạng nhân quyền trong thời gian hơn 4 năm vừa qua tại với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Campuchia.

Trong 2 tuần làm việc, Nhóm Công tác của HĐ Nhân quyền về cơ chế UPR sẽ xem xét (review) tình trạng nhân quyền của 15 quốc gia:

 

- Tuần thứ nhất, xem xét: New Zealand, Afghanistan, Chile, Cambodia, Uruguay và Yemen;

 

- Tuần thứ hai, xem xét: Vanuatu, Nam Tư cũ, Cộng hòa Macedonia, Comoro, Slovakia, Eritrea, Cyprus,

Cộng hòa Dominica và Việt Nam.


Dự kiến, việc xem xét đối với Việt Nam sẽ được thực hiện vào chiều ngày 5/2 và Báo cáo về Việt Nam sẽ được thông qua vào ngày 7/2. Thời gian qua nhiều tổ chức NGO quốc tế, NGO trong nước, nhiều mạng lưới, nhóm hoạt động đã có nhiều cuộc vận động, hoạt động hướng đến việc Hội đồng Nhân quyền xem xét Việt Nam.

 

K.T

 

(Xem thêm tại Trang tin của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ - OHCHR).


Các tin khác: