Ủy ban Nhân quyền LHQ họp phiên thứ 112
Trong tháng 10/ 2014, từ ngày 7 đến 31, Ủy ban Nhân quyền (cơ quan giám sát việc thực hiện Công ước về các quyền dân sự, chính trị ICCPR, 1966) họp phiên thứ 112 tại Geneva.


Đây là phiên họp thứ ba, cũng là phiên họp cuối cùng trong năm của Ủy ban Nhân quyền LHQ (UN Human Rights Committee - HRC), cơ quan gồm có 18 chuyên gia đến từ các quốc gia khác nhau. Chủ tịch Ủy ban hiện nay là ông Nigel Rodley (luật gia người Anh).


ICCPR hiện có 168 quốc gia thành viên. Việt Nam gia nhập ICCPR vào năm 1982, Hoa Kỳ gia nhập vào năm 1992, Trung Quốc đã ký vào năm 1998 nhưng vẫn chưa phê chuẩn.


Trong kỳ họp 112 này, Ủy ban sẽ xem xét báo cáo định kỳ của 5 quốc gia Sri Lanka, Burundi, Haiti, Montenegro và  Israel về việc thực thi ICCPR tại các quốc gia này.


Ủy ban cũng sẽ xem xét, kết luận về một số khiếu nại cá nhân, tiếp tục thảo luận về nội dung của một Bình luận chung mới về Điều 9 ICCPR (an toàn thân thể).


Để giám sát việc thực thi ICCPR bởi các quốc gia thành viên, Ủy ban Nhân quyền có 3 thẩm quyền chính là:


  • Xem xét báo cáo định kỳ của các quốc gia thành viên.
  • Thông qua các Bình luận chung về các điều khoản của ICCPR.
  • Xem xét các khiếu nại cá nhân (theo Nghị định thư Bổ sung).


Theo tài liệu của Ủy ban Nhân quyền năm 2013 thì Việt Nam, dù đã đến hạn nộp báo cáo định kỳ thứ 3 từ năm 2004, vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo. Như vậy, chính phủ Việt Nam đã chậm 10 năm trong việc thực thi nghĩa vụ này.


K.T

 

Ảnh trên: Đại diện thường trực của Sri Lanka tại LHQ ở Geneva, Ravinatha Aryasinha, trình bày trước Ủy ban Nhân quyền vào ngày 7/10/2014.Các tin khác: