SÁCH MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN HIỆN ĐẠI
Sách gồm 41 bài viết bởi các tác giả đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khác nhau. Sách mới được NXB Khoa học Xã hội xuất bản, tháng 7/2023, gồm 2 phần: I) Một số vấn đề chung; II) Một số vấn đề Việt Nam.

Bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách 526 trang này tại đây: PDF


Các tin khác: