HỆ THỐNG VĂN KIỆN LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ
Sách "Giới thiệu các Văn kiện quốc tế về quyền con người" (gần 1.500 trang) đã được Nxb. Lao động - Xã hội xuất bản gần đây. Cuốn sách đã dịch các văn kiện nhân quyền quốc tế theo hệ thống sắp xếp trên trang tin điện tử của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR).

 


Bạn đọc có thể dễ dàng đối chiếu với các văn kiện gốc (tiếng Anh) tại trang:

 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx

 

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.


 

Xem sách tại đây: PDF


Các tin khác: