SÁCH VỀ NHÂN QUYỀN TRONG KHU VỰC ASEAN
Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập sâu rộng hơn với ASEAN. Đây là cũng cơ hội lớn cho những người vận động, thúc đẩy nhân quyền. Bởi lẽ Việt Nam tối thiểu cũng cần tuân thủ những chuẩn mực chung của tổ chức, mà hiện nay một người Việt giữ chức vụ Tổng thư ký.

 

Cuốn sách "Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN", được Nxb. Lao động - xã hội xuất bản năm 2012, gồm một số nội dung chính sau:

 

1. Khái quát về ASEAN;

2. Bối cảnh và cơ chế nhân quyền khu vực ASEAN;

3. Hoạt động thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền của các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực;

4. Giáo dục và nghiên cứu nhân quyền trong khu vực;

5. Sự tham gia của Việt nam vào các hoạt động thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong khuôn khổ ASEAN.

 

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

 

 

SÁCH PDF ASEAN.


Các tin khác: