NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH
"Những điều cần biết về hình phạt tử hình" là tên một cuốn sách mới được các tác giả Khoa Luật - ĐHQGHN biên soạn.Cuốn sách dưới dạng Hoi & Đáp với 85 câu hỏi, liên quan đến các nội dung chính sau đây:

I. Khái niệm và lịch sử của hình phạt tử hình

II. Tranh luận về hình phạt tử hình

III. Tôn giáo và hình phạt tử hình

IV. Vấn đề hình phạt tử hình trong luật quốc tế

V. ...

IX. Hình phạt tử hình trong pháp luật Việt Nam


Các tin khác: