PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ
Trong Quý II, 2011, Khoa Luật - ĐHQGHN đã cho ra mắt cuốn sách: "Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam" (NXB Lao động - Xã hội). Cuốn sách tập hợp 6 bài viết của các chuyên gia làm việc tại Khoa Luật (ĐHQGHN) và tại Trung tâm Châu Á - Thái Bình Dương, Hà Nội.


Các tin khác: