HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về quyền con người bằng cách nào? Cuốn sách "Hỏi đáp về Quyền con người" có thể là một bước khởi đầu. Cuốn sách này được các tác giả tại Khoa Luật - ĐHQGHN biên soạn, tái bản (lần thứ 2) vào đầu năm 2013.Cuốn sách này gồm 92 câu hỏi đáp về 4 chủ đề cơ bản:


- Khái lược về quyền con người;

- Luật nhân quyền quốc tế (các chuẩn mực & cơ chế);

- Nội dung một số quyền con người theo pháp luật quốc tế và Việt Nam;

- Lịch sử, tư tưởng Việt Nam về quyền con người.

Kèm theo còn có 3 phụ lục (Danh mục các điều ước nhân quyền; các điều ước mà Việt Nam là thành viên; Bộ luật Nhân quyền Quốc tế).

Trân trọng giới thiệu đến các bạn!

XEM SÁCH PDF HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI.


Các tin khác: