ABC VỀ HIẾN PHÁP
Góp phần tham gia vào các diễn đàn sôi động về sửa đổi Hiến pháp, chúng tôi gần đây đã biên soạn cuốn sách "ABC về Hiến pháp" (NXB Thế giới, QI 2013).

 

Cuốn sách (dưới dạng 83 câu hỏi đáp) bao gồm những nội dung cơ bản về hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, lịch sử và kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

 

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

 

Xem sách: PDF


Các tin khác: