Sách ABC VỀ BẦU CỬ
Góp phần tham gia thảo luận về tiến trình bầu cử đang diễn ra tại Việt Nam, chúng tôi gần đây biên soạn cuốn sách "ABC về bầu cử" (Nxb. Hồng Đức, tháng 3/2016).


Cuốn sách, được cấu trúc theo hình thức các câu hỏi - đáp (111 câu) nhằm giúp bạn đọc dễ tiếp cận, gồm hai nhóm nội dung chính:


      Phần A giới thiệu các hình thức, yếu tố cấu thành bầu cử, các tiêu chuẩn quốc tế liên quan và bầu cử tại một số quốc gia trên thế giới;


      Phần B, cùng với một số thông tin về lịch sử và thực tiễn, chủ yếu tập trung giới thiệu những quy định trong pháp luật bầu cử Việt Nam hiện hành.

 


Đây là cuốn thứ 3 của loạt sách kiến thức căn bản ABC (nối tiếp hai cuốn “ABC về Hiến pháp”, Nxb.Thế giới, 2013 và “ABC về các quyền dân sự, chính trị cơ bản”, Nxb. Hồng Đức, 2015) mà chúng tôi biên soạn.


Do những giới hạn về thời gian và khả năng của người biên soạn, cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót (đều thuộc về cá nhân tác giả), rất mong bạn đọc lượng thứ và góp ý để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn trong các lần tái bản sau.

 

 

Đọc sách tại đây: ABC VỀ BẦU CỬ . PDF


Các tin khác: