GIÁO TRÌNH NHÂN QUYỀN Ở ĐÔNG NAM Á
Giáo trình "An Introduction to Human Rights in Southeast Asia" được biên soạn phục vụ cho các chương trình đại học trong khu vực, đáp ứng sự thiếu hụt các tài liệu có những chủ đề được các quốc gia trong khu vực quan tâm.

 

Việc biên soạn giáo trình này là sáng kiến của Mạng lưới Nghiên cứu Nhân quyền Đông Nam Á (SEAHRN). Các nội dung chính của giáo trình gồm:

 

Chương 1. Các khái niệm căn bản liên quan đến quyền con người;

 

Chương 2. Các chuẩn mực (tiêu chuẩn) nhân quyền quốc tế;

 

Chương 3. Các điều ước nhân quyền quốc tế;

 

Chương 4. Bảo vệ quyền con người trong khu vực Đông Nam Á;

 

Chương 5. Cơ chế quốc tế bảo vệ quyền con người;

 

Chương 6. Quyền của những người không phải công dân: người tị nạn và người không quốc tịch;

 

Chương 7. Quyền của những người không phải công dân: lao động di trú và người bị buôn bán.

 

Giáo trình đang được dịch sang tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Indonesia. Đồng thời, ấn bản thứ nhất đang được cập nhật thêm một số chương để xuất bản lần thứ hai.

 

Đọc giáo trình tiếng Anh tại đây: Introduction to HR in SE Asia. pdf


Các tin khác: