Sách Hội & Tự do hiệp hội, 2015
Trong bối cảnh Dự thảo Luật về Hội mới đang được thảo luận, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách nhỏ với tên gọi "Hội & Tự do hiệp hội".Cuốn sách, 125 trang (kể cả 3 phụ lục), được NXB Hồng Đức (Hội Luật gia Việt Nam) xuất bản đầu tháng 7/2015.


Xem sách tại đây: Sách Hội & Tự do hiệp hội Pdf


Các tin khác: