SÁCH VỀ CƠ QUAN NHÂN QUYỀN QUỐC GIA
Tại các diễn đàn quốc tế, nhà nước Việt Nam đã một số lần đưa ra cam kết về việc thành lập Cơ quan Nhân quyền Quốc gia. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có một phương án cụ thể nào được trình bày chính thức để công chúng, truyền thông và Quốc hội thảo luận.

 

Đáp ứng nhu cầu hiểu biết cơ bản của bạn đọc về Cơ quan Nhân quyền Quốc gia (CQNQQG), theo sáng kiến của nhóm Human Rights Space (HRS - Không gian Nhân quyền), chúng tôi biên soạn cuốn sách "Cơ quan Nhân quyền quốc gia: 101 câu Hỏi đáp", NXB. Hồng Đức, 2017.

 

Cuốn sách được biên soạn dựa trên một số tài liệu bằng tiếng Anh, chủ yếu là hai cuốn “National Human Rights Institutions: History, Roles and Responsibilities”, OHCHR, 2010 (sổ tay tập huấn do Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc biên soạn) và cuốn “UNDP-OHCHR Toolkit for collaboration with National Human Rights Institutions”, 2009. Nếu như cuốn thứ nhất có nhiều thông tin về các chức năng của CQNQQG trên thế giới, thì cuốn thứ hai có nhiều thông tin về tiến trình hình thành các cơ quan đó.

 


CQNQQG trên thế giới rất đa dạng, hầu như không có trường hợp hai cơ quan giống hệt nhau. Tuy nhiên, có thể xếp các cơ quan này thành năm nhóm mô hình chính là:

-      Ủy ban nhân quyền;

-      Ombudsman (Thanh tra Quốc hội);

-      Cơ quan hỗn hợp;

-      Cơ quan tư vấn;

-      Viện, trung tâm nghiên cứu.

 

 

Với mong muốn có nhiều nội dung hữu ích cho Việt Nam, chúng tôi dành dung lượng khá lớn đề cập đến các yếu tố tiền đề, hoàn cảnh ra đời và giai đoạn chuẩn bị hình thành nên CQNQQG tại các nước.

 

Cuốn sách dù nhỏ, với nội dung là sự giao thoa giữa hai chủ đề rộng lớn là thể chế nhà nước và quyền con người, bản thảo đã nhận được nhiều góp ý, hỗ trợ quý báu của các bạn đồng nghiệp.

Cuốn sách 230 trang, bao gồm phần Phụ lục (Các Nguyên tắc Paris 1993, Điều lệ GANHRI 2016, Luật của một số quốc gia về CQNQQG, một số khuyến nghị của Liên Hợp quốc đối với Việt Nam, một số cam kết của Việt Nam...).

 

Bạn đọc có thể xem sách tại đây: PDF

 

 

 


Các tin khác: