Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền
Ngày 25/11/2015, một Ủy ban của Liên Hiệp quốc đã thông qua dự thảo lần cuối Nghị quyết về những người bảo vệ Nhân quyền (trước khi gửi đến Đại hội đồng LHQ).


Theo sáng kiến từ Na Uy, đại diện quốc gia đã giới thiệu nội dung văn bản dự thảo tại cuộc họp. Bản dự thảo mạnh mẽ lên án việc sử dụng bạo lực, đe dọa, trấn áp chống lại những người bảo vệ nhân quyền (gồm các cá nhân hoặc tổ chức bảo vệ nhân quyền).

 

Bảo vệ quyền con người là trách nhiệm hàng đầu của mọi nhà nước. Do đó, các quốc gia càng phải quan tâm đặc biệt đối với việc tôn trọng, bảo vệ, hỗ trợ những cá nhân, tổ chức hoạt động bảo vệ các quyền con người trong các lĩnh vực, quy mô, bằng các phương thức khác nhau (như giáo dục nhân quyền, thông tin, vân động nhân quyền, hỗ trợ thực thi, bảo vệ các quyền...).


Năm 1998, Liên Hợp quốc đã thông qua Tuyên bố về những người bảo vệ nhân quyền (Declaration on Human Rights Defenders/ tên đầy đủ là “Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms").

 

Thông cáo từ Liên Hiệp quốc cho biết phiên họp ngày 25/11/2015 đã diễn ra thảo luận căng thẳng, Ủy ban chuyên trách các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa đã thông qua dự thảo nghị quyết về những người bảo vệ nhân quyền, sẽ trình lên Đại hội đồng vào tháng 12 năm nay.

 

Trong phiên họp, đã có 117 quốc gia bỏ phiếu thuận, 14 nước bỏ phiếu chống và 40 nước bỏ phiếu trắng.

 

Việt Nam bỏ phiếu trắng với dự thảo nghị quyết này. Giải thích lý do bỏ phiếu trắng, thông cáo của Liên Hiệp Quốc dẫn lời người đại diện Việt Nam "vì lý do nghị quyết thiếu rõ ràng và cân bằng" nên quyết định bỏ phiếu trắng.

 

Trước khi phiên họp ngày 25/11 diễn ra, nhiều tổ chức NGO đã rất tích cực vận động bên lề. Tổ chức quốc tế chống tra tấn (OMCT) và Liên đoàn nhân quyền thế giới (FIDH) đã gửi thư thỉnh nguyện đến Liên Hiệp Quốc yêu cầu công nhận vai trò của những nhà đầu tranh nhân quyền và việc bảo vệ họ. Thư của OMCT viết:"Người bảo vệ nhân quyền thường phải đối mặt với hàng loạt sự xâm phạm và lạm dụng dưới bàn tay của nhà nước và các tổ chức phi nhà nước.Các quốc gia phải công nhận vai trò của người bảo vệ nhân quyền, những nguy cơ đặc thù họ phải đối mặt, và cam kết bảo vệ họ."

 

Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã rất bất bình về việc 14 quốc gia bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết (gồm Burundi, Kenya, Nga, Syria, Myanmar, Nigeria, Ả Rập Saudi, Zimbawe, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Nam Phi, Iran, Pakistan, Sudan).

 

Trung Quốc bỏ phiếu chống vì cho rằng: "Các nước phương Tây đã sử dụng việc bảo vệ người bảo vệ nhân quyền là lý do để can thiệp vào nội bộ các nước đang phát triển".

 

Nhiều NGO tại Nam Phi, như Southern Africa Litigation Centre (SALC), kịch liệt phản đối việc chính phủ không ủng hộ nghị quyết này.


Thông tin báo chí về Dự thảo Nghị quyết này có thể xem tại: http://www.un.org/press/en/2015/gashc4161.doc.htm


K.T

 


Các tin khác: