Hội thảo tham vấn Báo cáo quốc gia về ICCPR
Ngày 7/7/2017,tại Hà Nội, Bộ Tư Pháp đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước các quyền dân sự chính trị (ICCPR).Báo cáo thứ 3 của Việt Nam đáng lẽ đã phải nộp trước ngày 1/8/2004, theo yêu cầu của Ủy ban Nhân quyền (cơ quan giám sát việc thực thi ICCPR) vào năm 2002 (khi xem xét báo cáo định kỳ thứ 2 của Việt Nam). Đây là lần đầu tiên báo cáo được Bộ Tư pháp chủ trì, thay vì Bộ Ngoại giao như trong lần 2.

Tại Hội thảo, Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp đã ghi nhận ý kiến từ nhiều bộ, ngành (Bộ Lao động-TB và XH, Tòa án Tối cao...), Viện nghiên cứu, chuyên gia độc lập về Dự thảo Báo cáo.

 

Ngày 17/7, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiên của một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội về Dự thảo Báo cáo này.

 

Việt Nam trở thành thành viên của Công ước ICCPR từ năm 1982.

 

 

K.T


Các tin khác: