Việt Nam nộp báo cáo thực thi Công ước chống tra tấn
Lần đầu tiên, Chính phủ Việt Nam đã nộp báo cáo đến Ủy ban Chống tra tấn Liên Hợp quốc về việc thực thi Công ước tại Việt Nam.


Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Công ước chống tra tấn (CAT, 1984) vào tháng 11/2014. Theo quy định, quốc gia thành viên phải nộp báo cáo đầu tiên trong vòng 1 năm sau khi phê chuẩn.

Báo cáo lần đầu của Việt Nam đã được đăng trên trang tin điện tử của Bộ Công an ngày 2/8/2017, kèm theo 14 phụ lục. Việc soạn báo cáo này được Chính phủ giao cho Bộ Công an thực hiện trong 2 năm qua.

Chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn ác vô nhân đạo là lĩnh vực gây nhiều thách thức cho các quốc gia trên thế giới. Đối tượng chủ yếu được quan tâm bảo vệ là những người bị giam giữ tại các nhà tù, trại giam, cơ sở tạm giam. Tình trạng bạo lực, sử dụng nhục hình tại Việt Nam cũng đã được nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế quan tâm trong những năm vừa qua. Trước đây, tổ chức HRW đã có một số báo cáo về Việt Nam như "Rehab Archipelago: Abuses in Vietnam Drug Detention Centers" (2011), "Public Insercurity" (2014)...

Việc nhà nước phê chuẩn CAT và nộp báo cáo quốc gia đầu tiên đã phần nào thể hiện mong muốn của chính quyền trung ương nhằm cải thiện tình hình.

KT


Bạn đọc có thể xem Báo cáo của Chính phủ Việt Nam (tiếng Việt, 72 trang), tại đây: PDF

Và 14 Phụ lục kèm theo, 75 trang, bao gồm Phụ lục số 11 - Thông tin về kết quả xử lý các (8) vụ việc, vụ án có liên quan đến bức cung, dùng nhục hình tại Việt Nam: PDF


Các tin khác: