Ngày Nhân quyền 10/12/2019
Năm nay, Liên Hợp quốc lấy chủ đề "Giới trẻ đứng lên vì Nhân quyền" (Youth Stand Up for Human Rights) làm chủ đề cho Ngày Nhân quyền hàng năm.


Chủ đề được chọn nhằm vinh danh sự đóng góp và hứa hẹn của giới trẻ đang góp tay cải tạo thể giới. 

Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc, với khoảng 1,2 tỷ người độ tuổi 15-24, giới trẻ hiện chiếm khoảng 1/6 dân số thế giới. Họ đang đóng góp vào sự thay đổi kinh tế, chính trị và xã hội tại các quốc gia.

Ngày Nhân quyền này, vai trò và sự tham gia của giới trẻ vào các phong trào xã hội để bảo vệ quyền con người và thúc đẩy tiến bộ được tôn vinh.

Hoạt động kỷ niệm được tổ chức tại văn phòng Liên Hợp quốc tại Geneva và New York, cũng như trên khắp thế giới.


Xem thêm: https://www.standup4humanrights.org/en/2019/highlights_13.html?fbclid=IwAR3Cc2pEDweBI-np9CaKfD5RGnE-5ZPH3mMRbl3nBkm-2U4YKV0RwiJBPh0


Các tin khác: