NGÀY NHÂN QUYỀN THẾ GIỚI 10/12/2022
Ngày 10 tháng 12 (Human Rights Day) hàng năm được kỷ niệm nhằm tôn vinh Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát (UDHR, 1948) và những giá trị nhân quyền. Trong 75 năm qua, UDHR, với 30 điều khoản, đã như ngọn hải đăng định hướng, mang lại nguồn cảm hứng lớn lao và làm chuẩn mực cho việc hoàn thiện khuôn khổ luật nhân quyền quốc tế.

Năm 2023, thế giới sẽ kỷ niệm 75 năm UDHR (1948) và 30 năm Tuyên bố Vienna và chương trình hành động (1993). Từ ngày 10/12/2022, các cá nhân, tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới khởi động Chiến dịch kéo dài một năm để đánh dấu 75 năm thông qua UDHR (đến 10/12/2023).

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc Volker Türk đã có bài phát biểu nhân dịp này: 
https://www.ohchr.org/en/get-involved/campaign/human-rights-day


TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948)

LỜI MỞ ĐẦU

Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hoà bình thế giới,
Xét rằng việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động dã man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại, và việc đạt tới một thế giới trong đó mọingười được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, đượïc giải thoát khỏi sự sợ hãivà khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người,
Xét rằng điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền,
Xét rằng điều cốt yếu là phải phát triển những tương quan hữu nghị giữa các quốc gia,
Xét rằng, trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, các dân tộc đã tái xác nhận niềm tin vào những nhân quyền căn bản, vào phẩm cách và giá trị của con người, vào quyền bình đẳng nam nữ, cùng quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong một môi trường tự do hơn,
Xét rằng các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với Liên Hiệp Quốc để phát huy sự tôn trọng và thực thi trên toàn cầu những nhân quyền và những quyền tự do căn bản,
Xét rằng một quan niệm chung về tự do và nhân quyền là điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấy.
Vì vậy, 

ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC

Công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này như một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, nỗlực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này bằng học vấn và giáo dục, và bằng những biện pháp lũy tiến trên bình diện quốc gia và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thổ bị giám hộ.


Điều 1:
 Mọi người sinh ratự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.


Điều 2:
 Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hayquan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.


Ngoài ra không được phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.


Điều 3:
 Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể.


Điều 4:
 Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm.


Điều 5:
 Không ai có thể bịtra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấpnhân phẩm.


Điều 6:
 Ai cũng có quyền được công nhận là con người trước pháp luật bất cứ tại đâu.


Điều 7:
 Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ bình đẳng không kỳ thị. Mọi người đều được bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi giục kỳ thị trái với Tuyên Ngôn này.


Điều 8:
 Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản được hiến pháp và luật pháp thừa nhận.


Điều 9:
 Không ai có thể bịbắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một cách độc đoán.


Điều 10:
 Ai cũng có quyền,trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, được một toà án độc lập và vô tư xét xử mộtcách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi và nghiã vụ của mình,hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc.


Điều 11:

1) Bị cáo về một tội hình sự đượcsuy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xửcông khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ.

2) Không ai có thể bị kết án về mộttội hình sự do những điều mình đã làm hay không làm, nếu những điều ấy không cấuthành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế hiện hành;mà cũng không bị tuyên phạt một hình phạt nặng hơn hình phạt được áp dụng trongthời gian phạm pháp.


Điều 12:
 Không ai có thể bịxâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà ở, thư tín, hay bị xúcphạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cũng có quyền được luật pháp bảo vệ chống lạinhững xâm phạm ấy.


Điều 13:

1) Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong lãnh thổ quốc gia.

2) Ai cũng có quyền rời khỏi bấtcứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có quyền hồi hương.


Điều 14:

1) Khi bị đàn áp, ai cũng có quyềntìm nơi tị nạn và được hưởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác.

2) Quyền này không được viện dẫntrong trường hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội trạng không có tínhcách chính trị hay vào những hành động trái với mục đích và tôn chỉ của LiênHiệp Quốc.


Điều 15:

1) Ai cũng có quyền có quốc tịch.

2) Không ai có thể bị tước quốc tịchhay tước quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán.


Điều 16:

1) Đến tuổi thành hôn, thanh niênnam nữ có quyền kết hôn và lập gia đình mà không bị ngăn cấm vì lý do chủngtộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng khi kết hôn, trong thời gianhôn thú cũng như khi ly hôn.

2) Hôn thú chỉ có giá trị nếu cósự thuận tình hoàn toàn tự do của những người kết hôn.

3) Gia đình là đơn vị tự nhiên vàcăn bản của xã hội, và phải được xã hội và quốc gia bảo vệ.


Điều 17:

1) Ai cũng có quyền sở hữu, hoặcriêng tư hoặc hùn hiệp với người khác.

2) Không ai có thể bị tước đoạt tàisản một cách độc đoán.


Điều 18:
 Ai cũng có quyềntự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tựdo thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡngqua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc vớingười khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng.


Điều 19:
 Ai cũng có quyềntự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị aican thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biếntin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốcgia.

Điều 20:

1) Ai cũng có quyền tự do hội họpvà lập hội có tính cách hoà bình.

2) Không ai bị bắt buộc phải gianhập một hội đoàn.

Điều 21:

1) Ai cũng có quyền tham gia chínhquyền của quốc gia mình, hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do lựachọn.

2) Ai cũng có quyền bình đẳng thamgia công vụ trong nước.

3) Ý nguyện của quốc dân phải đượccoi là căn bản của mọi quyền lực quốc gia; ý nguyện này phải được biểu lộ quanhững cuộc tuyển cử có định kỳ và trung thực, theo phương thức phổ thông đầuphiếu kín, hay theo các thủ tục tuyển cử tự do tương tự.


Điều 22:
 Với tư cách là mộtthành viên của xã hội, ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội, cũng như cóquyền đòi được hưởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cần thiết cho nhânphẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình, nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợptác quốc tế, và theo cách tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia.


Điều 23:

1) Ai cũng có quyền được làm việc,được tự do lựa chọn việc làm, được hưởng những điều kiện làm việc công bằng vàthuận lợi và được bảo vệ chống thất nghiệp.

2) Cùng làm việc ngang nhau, mọingười được trả lương ngang nhau, không phân biệt đối xử.

3) Người làm việc được trả lươngtương xứng và công bằng, đủ để bảo đảm cho bản thân và gia đình một đời sống xứngđáng với nhân phẩm, và nếu cần, sẽ được bổ sung bằng những biện pháp bảo trợ xãhội khác.

4) Ai cũng có quyền thành lập nghiệpđoàn hay gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.


Điều 24:
 Ai cũng có quyềnnghỉ ngơi và giải trí, được hưởng sự hạn định hợp lý số giờ làm việc và những ngàynghĩ định kỳ có trả lương.


Điều 25:

1) Ai cũng có quyền được hưởng mộtmức sống khả quan về phương diện sức khỏe và an lạc cho bản thân và gia đình kể cả lương thực, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch vụ cần thiết; ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội trong trường hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, góa bụa, già yếu, hay thiếu phương kế sinh nhai do những hoàn cảnh ngoài ý muốn.

2) Sản phụ và trẻ em được đặc biệtsăn sóc và giúp đỡ. Tất cả các con, dầu là chính thức hay ngoại hôn, đều được hưởng bảo trợ xã hội như nhau.


Điều 26:

1) Ai cũng có quyền được hưởng giáo dục. Giáo dục phải được miễn phí ít nhất ở cấp sơ đẳng và căn bản. Giáo dục sơ đẳng có tính cách cưỡng bách. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải được phổcập. Giáo dục cao đẳng phải được phổ cập cho mọi sinh viên trên căn bản bìnhđẳng, lấy thành tích làm tiêu chuẩn.

2) Giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách, tăng cường sự tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản; phải đề cao sự thông cảm, bao dung và hữu nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng sắc tộc hay tôn giáo, đồng thời yểm trợ những hoạt động của Liên Hiệp Quốc trongviệc duy trì hoà bình.

3) Cha mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn giáo dục cho các con.


Điều 27:

1) Ai cũng có quyền tự do tham giavào đời sống văn hoá của cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, được hưởng các tiếnbộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy.

2) Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình.


Điều 28:
 Ai cũng có quyềnđược hưởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó những quyền tự do ghitrong bản Tuyên Ngôn này có thể được thực hiện đầy đủ.


Điều 29:

1) Ai cũng có nghiã vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể được phát triển một cách tự do và đầy đủ.

2) Trong khi hành xử những quyềntự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dânchủ cũng được thỏa mãn.

3) Trong mọi trường hợp, những quyềntự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.


Điều 30:
 Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào được quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm gây hại cho những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này.


Các tin khác: