Các tổ chức xã hội vận động mở rộng các quyền tự do

Với định hướng hoàn thiện khuôn khổ pháp luật liên quan đến dân quyền, nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức, nhóm xã hội đang hướng quan tâm đến một số...

Chính phủ trì hoãn các luật về quyền tự do

Trong phiên thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 23/4/2014, về chương trình xây dựng luật của Quốc hội, đại diện Bộ Tư pháp cho biết dự án...182 cam kết của nhà nước Việt Nam tại UPR vòng 2

Trong chu trình kiểm điểm UPR trước Hội đồng Nhân quyền LHQ vòng 2 (tháng 6/2014), Việt Nam đã chấp nhận 182/ 227 khuyến nghị từ các quốc gia thành viên LHQ....

LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN NHÂN QUYỀN LHQ NHƯ THẾ NÀO?

Một mục tiêu, chức năng cơ bản của Liên Hợp quốc là bảo vệ các quyền của mọi thành viên gia đình nhân loại. Trong khi LHQ đang cố gắng trở nên cởi...SỐ 29 - QUYỀN HƯỞNG TRẬT TỰ XÃ HỘI

Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international...

SỐ 23 - QUYỀN NGHỈ NGƠI

Theo Điều 24 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và thư giãn (right to rest and leisure).VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

TỰ DO VÀ CNTD (3): QUYỀN LỰC PHẢI ĐƯỢC PHÂN CHIA

Muốn giảm thiểu sự độc đoán và tùy tiện, quyền lực phải được chia ra cho nhiều cơ quan, nằm ở nhiều trung tâm khác nhau. Thuyết phân quyền (“kiềm...

QUYỀN CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI

TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU BÌNH ĐẲNG GIỚI & NỮ QUYỀN

Quyền phụ nữ & bình đẳng giới có mối quan hệ chặt chẽ. Ở đây chúng tôi giới thiệu một số tư liệu căn bản:

HIẾN PHÁP

Hiến pháp: Triệu góp ý và một bản dự thảo

Trong ba tháng qua, việc góp ý xây dựng Hiến pháp đã thực sự trở thành một cuộc vận động cho quyền con người và dân chủ. Người dân đang lên tiếng đòi...

GIÁO TRÌNH – SÁCH

HỆ THỐNG VĂN KIỆN LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ

Sách "Giới thiệu các Văn kiện quốc tế về quyền con người" (gần 1.500 trang) đã được Nxb. Lao động - Xã hội xuất bản gần đây. Cuốn sách đã...

NGHIÊN CỨU & GIÁO DỤC

Tuyển cộng tác viên

Nhóm nghiên cứu, giáo dục về quyền con người chúng tôi hiện đang tìm tình nguyện viên để thực hiện một số công việc dịch thuật, biên soạn tài liệu...