Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 10 ngày 20/10/2015

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ QH, sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2015. Tại kỳ họp này, QH sẽ thảo luật một số luật...

Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (2015) - mấy nhận xét

Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin đã chính thức được Bộ Tư pháp công bố trên trang tin điện tử (MOJ.GOV.VN) trong tháng 4/2015 để "lấy ý kiến nhân...182 cam kết của nhà nước Việt Nam tại UPR vòng 2

Trong chu trình kiểm điểm UPR trước Hội đồng Nhân quyền LHQ vòng 2 (tháng 6/2014), Việt Nam đã chấp nhận 182/ 227 khuyến nghị từ các quốc gia thành viên LHQ....

LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN NHÂN QUYỀN LHQ NHƯ THẾ NÀO?

Một mục tiêu, chức năng cơ bản của Liên Hợp quốc là bảo vệ các quyền của mọi thành viên gia đình nhân loại. Trong khi LHQ đang cố gắng trở nên cởi...SỐ 29 - QUYỀN HƯỞNG TRẬT TỰ XÃ HỘI

Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international...

SỐ 23 - QUYỀN NGHỈ NGƠI

Theo Điều 24 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và thư giãn (right to rest and leisure).VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

TỰ DO VÀ CNTD (3): QUYỀN LỰC PHẢI ĐƯỢC PHÂN CHIA

Muốn giảm thiểu sự độc đoán và tùy tiện, quyền lực phải được chia ra cho nhiều cơ quan, nằm ở nhiều trung tâm khác nhau. Thuyết phân quyền (“kiềm...

QUYỀN CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI

TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU BÌNH ĐẲNG GIỚI & NỮ QUYỀN

Quyền phụ nữ & bình đẳng giới có mối quan hệ chặt chẽ. Ở đây chúng tôi giới thiệu một số tư liệu căn bản:

HIẾN PHÁP

Hiến pháp: Triệu góp ý và một bản dự thảo

Trong ba tháng qua, việc góp ý xây dựng Hiến pháp đã thực sự trở thành một cuộc vận động cho quyền con người và dân chủ. Người dân đang lên tiếng đòi...

GIÁO TRÌNH – SÁCH

Sách Hội & Tự do hiệp hội, 2015

Trong bối cảnh Dự thảo Luật về Hội mới đang được thảo luận, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách nhỏ với tên gọi "Hội & Tự do hiệp hội".

NGHIÊN CỨU & GIÁO DỤC

Tuyển cộng tác viên

Nhóm nghiên cứu, giáo dục về quyền con người chúng tôi hiện đang tìm tình nguyện viên để thực hiện một số công việc dịch thuật, biên soạn tài liệu...