10 luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2016

Từ ngày 1/1/2016, 10 luật mới có hiệu lực thi hành gồm: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt...

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 10 ngày 20/10/2015

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ QH, sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2015. Tại kỳ họp này, QH sẽ thảo luật một số luật...VIỆC THỰC THI CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA TẠI VN

Ủy ban về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (CESCR, cơ quan của LHQ giám sát việc thực thi Công ước ICESCR) đã xem xét báo cáo định kỳ của Việt Nam...

182 cam kết của nhà nước Việt Nam tại UPR vòng 2

Trong chu trình kiểm điểm UPR trước Hội đồng Nhân quyền LHQ vòng 2 (tháng 6/2014), Việt Nam đã chấp nhận 182/ 227 khuyến nghị từ các quốc gia thành viên LHQ....SỐ 29 - QUYỀN HƯỞNG TRẬT TỰ XÃ HỘI

Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international...

SỐ 23 - QUYỀN NGHỈ NGƠI

Theo Điều 24 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và thư giãn (right to rest and leisure).VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Chuyển đổi thành công nhờ đối thoại tại Tunisia

Tunisia là trường hợp có sự chuyển đổi dân chủ thành công nhất trong số các quốc gia diễn ra biến động trong phong trào Mùa Xuân Arap. Nhờ vai trò của các...

QUYỀN CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI

TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU BÌNH ĐẲNG GIỚI & NỮ QUYỀN

Quyền phụ nữ & bình đẳng giới có mối quan hệ chặt chẽ. Ở đây chúng tôi giới thiệu một số tư liệu căn bản:

HIẾN PHÁP

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Ngày 12/12/2015, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp Phiên thứ nhất tại trụ sở Quốc hội, Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch...

GIÁO TRÌNH – SÁCH

Sách Hội & Tự do hiệp hội, 2015

Trong bối cảnh Dự thảo Luật về Hội mới đang được thảo luận, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách nhỏ với tên gọi "Hội & Tự do hiệp hội".

NGHIÊN CỨU & GIÁO DỤC

Tuyển cộng tác viên

Nhóm nghiên cứu, giáo dục về quyền con người chúng tôi hiện đang tìm tình nguyện viên để thực hiện một số công việc dịch thuật, biên soạn tài liệu...