Luật An ninh mạng 2018 và việc thi hành

Ngày 9/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật An ninh...

7 Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2018

Từ ngày 1/7/2018, một số Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong số này có Nghị định 13/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận Thông...Quyền của người cao tuổi

Cách tiếp cận dựa trên quyền đối với người cao tuổi ngày càng được quan tâm hơn, trong bối cảnh số lượng người cao tuổi ngày càng gia tăng tại mọi...

Quyền của người nước ngoài

Cùng với tiến trình toàn cầu hóa, xung đột vũ trang và nghèo đói hiện diện ở nhiều quốc gia đã dẫn đến sự gia tăng của việc dịch chuyển dân cư qua...Quyền riêng tư trên Internet

Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống nhân loại, có vai trò tích cực thúc đẩy dân chủ, tự do và các quyền con người. Cạnh đó, Internet...

SỐ 29 - QUYỀN HƯỞNG TRẬT TỰ XÃ HỘI

Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international...VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Quan niệm của Phan Bội Châu về dân quyền

Tháng 12 năm 2017, nhiều hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh Phan Bội Châu (1867 – 1940) đã được tổ chức tại nhiều địa phương. Trong đó có Hội thảo...

QUYỀN CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI

TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU BÌNH ĐẲNG GIỚI & NỮ QUYỀN

Quyền phụ nữ & bình đẳng giới có mối quan hệ chặt chẽ. Ở đây chúng tôi giới thiệu một số tư liệu căn bản:

HIẾN PHÁP

Hiến pháp để làm gì?

Trong khi có những quy định tại các Luật hoặc Nghị định bị coi là trái với hiến pháp/ vi hiến, việc thiếu hụt một cơ chế bảo hiến bằng tư pháp (tòa...

GIÁO TRÌNH – SÁCH

DOANH NGHIỆP VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

Sách "Doanh nghiệp và quyền con người: Một số vấn đề cơ bản", Nxb. Trí Thức, 2017, giới thiệu các chuẩn mực và cơ chế quốc tế, các vấn đề căn...

NGHIÊN CỨU & GIÁO DỤC

Giáo dục nhân quyền trong hệ thống chính quy

Tháng 9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục...