UB Nhân quyền LHQ kết luận về Việt Nam

UB Nhân quyền LHQ, cơ quan giám sát việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) đã xem xét việc báo cáo của đoàn nhà nước...

UB LHQ nhận xét về thực thi Công ước chống tra tấn tại Việt Nam

Ủy ban chống tra tấn LHQ đã xem xét báo cáo đầu tiên của Việt Nam tại các cuộc họp vào ngày 14 và 15/11/2018. Ủy ban đã thông qua bản Nhận xét kết luận...Bảo vệ Tự do biểu đạt trực tuyến - trung tâm của Tự do Internet

Quyền tự do biểu đạt trực tuyến, có vai trò thiết yếu đối với các cá nhân và cộng đồng, đang gặp nhiều thách thức trên khắp thế giới. Cuộc tranh...

Quyền của người cao tuổi

Cách tiếp cận dựa trên quyền đối với người cao tuổi ngày càng được quan tâm hơn, trong bối cảnh số lượng người cao tuổi ngày càng gia tăng tại mọi...Quyền riêng tư trên Internet

Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống nhân loại, có vai trò tích cực thúc đẩy dân chủ, tự do và các quyền con người. Cạnh đó, Internet...

SỐ 29 - QUYỀN HƯỞNG TRẬT TỰ XÃ HỘI

Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international...VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Nobel Hòa bình 2018

Ngày 10/12/2018, tại thủ đô Oslo, Na Uy, Giải thưởng Nobel Hòa bình đã được trao tặng cho bác sĩ Denis Mukwege, người Congo, và cô Nadia Murad, người Iraq, vì...

QUYỀN CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI

TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU BÌNH ĐẲNG GIỚI & NỮ QUYỀN

Quyền phụ nữ & bình đẳng giới có mối quan hệ chặt chẽ. Ở đây chúng tôi giới thiệu một số tư liệu căn bản:

HIẾN PHÁP

Hiến pháp để làm gì?

Trong khi có những quy định tại các Luật hoặc Nghị định bị coi là trái với hiến pháp/ vi hiến, việc thiếu hụt một cơ chế bảo hiến bằng tư pháp (tòa...

GIÁO TRÌNH – SÁCH

DOANH NGHIỆP VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

Sách "Doanh nghiệp và quyền con người: Một số vấn đề cơ bản", Nxb. Trí Thức, 2017, giới thiệu các chuẩn mực và cơ chế quốc tế, các vấn đề căn...

NGHIÊN CỨU & GIÁO DỤC

Giáo dục nhân quyền trong hệ thống chính quy

Tháng 9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục...