Xây dựng Luật biểu tình, trưng cầu ý dân

Khi thẩm tra tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2014 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH chiều thứ Hai 15/4/2013,Chủ...

Thông tư 11/2010 hướng dẫn Nghị định 45/2010 về hội

Gần đây Thông tư của Bộ Nội vụ số 11/2010/TT-BNV đã được sửa đổi (bãi bỏ Điều 4 và 11) theo Nghị định 33/2012/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 45/2010 về...THEO DÕI CÁC KHUYẾN NGHỊ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA LHQ NHƯ THẾ NÀO? (1)

Gần đây, Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR) đã xuất bản cuốn "Cẩm nang Hướng dẫn cho Xã hội dân sự về phương thức theo dõi các...

CÁC VĂN KIỆN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Hệ thống văn kiện quốc tế về quyền con người rất đa dạng về phạm vi điều chỉnh, hình thức văn bản, giá trị pháp lý... Trong năm 2011, chúng tôi đã...SỐ 29 - QUYỀN HƯỞNG TRẬT TỰ XÃ HỘI

Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international...

SỐ 23 - QUYỀN NGHỈ NGƠI

Theo Điều 24 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và thư giãn (right to rest and leisure).VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Chủ nghĩa Dân quyền, 1924

Tôn Trung Sơn (1866 – 1925), còn được gọi là Tôn Dật Tiên hay Tôn Văn, là nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc, người lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm...

QUYỀN CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI

TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU BÌNH ĐẲNG GIỚI & NỮ QUYỀN

Quyền phụ nữ & bình đẳng giới có mối quan hệ chặt chẽ. Ở đây chúng tôi giới thiệu một số tư liệu căn bản:

HIẾN PHÁP

Hiến pháp: Triệu góp ý và một bản dự thảo

Trong ba tháng qua, việc góp ý xây dựng Hiến pháp đã thực sự trở thành một cuộc vận động cho quyền con người và dân chủ. Người dân đang lên tiếng đòi...

GIÁO TRÌNH – SÁCH

HỆ THỐNG VĂN KIỆN LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ

Sách "Giới thiệu các Văn kiện quốc tế về quyền con người" (gần 1.500 trang) đã được Nxb. Lao động - Xã hội xuất bản gần đây. Cuốn sách đã...

NGHIÊN CỨU & GIÁO DỤC

Tuyên ngôn về Giáo dục Nhân quyền LHQ

Ngày 9/12/2011, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên ngôn về Giáo dục và đào tạo nhân quyền (UN Declaration on Human Rights Education and Training) với 14...