Việt Nam với Cơ quan Nhân quyền ASEAN (AICHR)
Ngày 12/8/2010, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam (VLA) và tổ chức phi chính phủ FORUM-ASIA đã cùng tổ chức Hội thảo Tư vấn quốc gia về Uỷ ban Liên chính phủ Asean về nhân quyền (AICHR).


Hội thảo góp phần tăng cường sự hiểu biết về AICHR giữa các tổ chức xã hội của Việt Nam. Hội thảo cũng lấy ý kiến đóng góp vào kế hoạch làm việc, thủ tục hoạt động (Rule of Procedures) cho AICHR. Đặc biệt, nhiều ý kiến đã đóng góp cho việc soạn thảo Tuyên ngôn Nhân quyền Asean, có kế hoạch được thông qua trong thời gian tới.

 

Liên quan trực tiếp đến nhân quyền, đến nay khu vực đã có một số tuyên bố như: Tuyên bố về sự tiến bộ của phụ nữ của ASEAN (1988), Tuyên bố về những cam kết về trẻ em ở ASEAN (2001), Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động di trú (2007)... Tuy nhiên, chưa có một văn kiện tổng quát về các nhân quyền cơ bản cho tất cả người dân trong khu vực. Thiếu cơ chế bảo vệ quyền cũng là một hạn chế lớn đối với cả khu vực cũng như đối với cấp quốc gia.

 

Mong muốn ban đầu của các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Đông Nam Á là hình thành một Công ước nhân quyền ASEAN, có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý với một cơ chế thực thi hữu hiệu, chưa thể thành hiện thực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc hình thành một Tuyên ngôn - một cam kết chính trị - đã là một bước tiến đáng kể đối với khu vực đa dạng này.

 

Tại Hội thảo, nhiều diễn giả đã dẫn chiếu đến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (1948) và một số văn kiện nhân quyền của các khu vực khác (Hiến chương và Công ước của châu Âu, châu Mỹ...) để có thể tham khảo.

 

Đây là một trong nhiều nỗ lực đáng khích lệ của các tổ chức xã hội trong khu vực nhằm thu hút sự tham gia của xã hội dân sự vào tiến trình hình thành và hoạt động của cơ quan nhân quyền. Chỉ khi bảo đảm được sự tham gia của người dân vào hoạt động của các cơ quan liên chính phủ thì ASEAN mới có thể trở thành một tổ chức "định hướng nhân dân" như đã đề ra trong các tuyên bố.

 

Sau cuộc họp đầu tiên của AICHR tại Jarkatar, Indonesia (28/3 - 1/4), cuộc họp thứ hai đã được tổ chức tại Tuy Hoà, Phú Yên, Việt Nam (28 - 29/5).


Dự kiến phiên họp thứ 3 của cơ quan nhân quyền sẽ được tổ chức ở Kualalumpua, Malaysia vào tháng tới (20 - 24/9). Tại cuộc họp này Ban soạn thảo Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN (Task force) sẽ được thành lập chính thức. Là chủ tịch của Hiệp hội trong năm nay, Việt Nam có thể sẽ có vai trò đáng kể trong việc hình thành bản Tuyên ngôn lịch sử này. Mối quan hệ của AICHR với cơ quan thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ trẻ em ASEAN (ACWC) cũng sẽ được thảo luận trong cuộc họp tháng 9.

 

Trong tuần trước (ngày 7/8), buổi lễ kỷ niệm 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN đã được tổ chức long trọng tại Nhà hát Lớn, Hà Nội với sự hiện diện của Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwant và nhiều trưởng cơ quan đại diện ngoại giao.

 


L.N.Q

 

 

 

Ảnh: Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 15 tại Cha-am, Huahin, Thái Lan (23/ 10/2009): AICHR chính thức được thành lập và đi vào hoạt động, hình ảnh lễ khởi động (launching ceremony).

 

 

http://news.gov.vn/Home/VN-introduces-fresh-initiatives-at-15th-ASEAN-Summit/200910/5143.vgp


Các tin khác: