Dự thảo Tuyên ngôn về Giáo dục Nhân Quyền của LHQ
Ủy ban Cố vấn của Hội đồng Nhân quyền, ngày 20/ 1/ 2011, tiếp tục thảo luận về chương trình nghị sự và chương trình công tác hàng năm của mình, bao gồm những ưu tiên mới.


Ủy ban đã thảo luận về việc thực thi báo cáo của Uỷ ban trình lên Hội đồng Nhân quyền. Ông Purificacion Quisumbing, Chủ tịch Ủy ban tư vấn, cho biết Hội đồng đã quyết định tổ chức một buổi thảo luận tại kỳ họp 18 về một nghiên cứu chuyên đề được chuẩn bị bởi Báo cáo viên đặc biệt về quyền của mọi người được hưởng tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe thể chất và tinh thần đối với việc thực hiện các quyền về sức khỏe của người cao tuổi. Ủy ban tư vấn sẽ tham gia vào các buổi thảo luận, cùng với các cơ quan liên quan của Liên Hợp Quốc.

 

Trở lại việc thực thi các báo cáo của Uỷ ban, ông Emmanuel Decaux, người tư vấn của Uỷ ban và thành viên của nhóm soạn thảo về dự thảo Tuyên ngôn về quyền con người và giáo dục, đã cập nhật Ủy ban tư vấn về các cuộc họp công khai nhóm làm việc liên chính phủ và những tiến bộ đạt được hướng tới đàm phán và trình dự thảo Tuyên ngôn tới Hội đồng. Ông nói rằng nên có một mục trong chương trình nghị sự về nội dung này. Đã có ba cuộc tham vấn không chính thức các quốc gia thành viên kể từ khi Ủy ban đệ trình tài liệu đến Hội đồng.

 

Dự thảo Tuyên ngôn đại diện cho quan điểm của tất cả các thành viên Hội đồng. Tuy nhiên có ba bảo lưu. Ông Decaux hy vọng rằng những bảo lưu này sẽ được rút trước phiên họp tháng Ba của Hội đồng. Bản thảo đã này đã được rút ngắn và cải thiện đáng kể. Ông cho là hình thức hiện tại của dự thảo là tốt hơn so với các phiên bản mà Uỷ ban đã soạn thảo.

 

Chuyên gia của Ủy ban tư vấn sau đó đã nêu quan điểm rằng Ủy ban hài lòng với công việc thực hiện và trạng thái của việc bản tuyên ngôn hiện nay. Bản tuyên ngôn còn phải đưa lên Đại hội đồng trước khi được thông qua. Tuy nhiên, quan điểm của các đại biểu trong Ủy ban thứ ba chưa thực sự ủng hộ. Công việc ở đó có thể trở phức tạp một cách vô lý. Khó có thể tất cả mọi thứ đều có thể trôi chảy từ Hội đồng lên Đại hội đồng. Đối với một chuyên gia khác, dự thảo tuyên ngôn là một ví dụ rõ ràng về hiệu quả của Ủy ban tư vấn; dự thảo được như hiện tại chỉ trong vòng chưa đầy ba năm.

 

Philippines, đại diện cho các thành viên của Nhóm làm việc về giáo dục và đào tạo quyền con người, cảm ơn Ủy ban tư vấn về công việc đã thực hiện. Tuần trước, dự thảo đã được hoàn tất và thông qua tại một nhóm công tác liên chính phủ. Họ hy vọng rằng Hội đồng Nhân quyền sẽ thông qua dự thảo tại phiên họp tháng Ba của Hội đồng, trước khi gửi nó đến Đại hội đồng.

LNQ


Các tin khác: