Khởi động Chương trình Thạc sỹ Luật về nhân quyền tại Việt Nam
Ngày 7/9/2010, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội đã công bố Chương trình đào tạo thí điểm thạc sĩ chuyên ngành Pháp luật về quyền con người. Chương trình này được Giám đốc ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 2551/QĐ-SĐH, ngày 31/ 8/2010.Phát biểu tại buổi lễ công bố Chương trình, TS. Phạm Quang Hưng – Phó Giám đốc ĐHQG HN và ngài Risa Stale Torstein – Đại sứ Na Uy tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Việt Nam và quốc tế đã bày tỏ sự vui mừng khi chương trình đào tạo thạc sĩ về nhân quyền được triển khai đào tạo. Đại diện các cơ quan đồng thời bày tỏ sự tin tưởng thành công của chương trình góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sẵn có giữa Việt Nam và Na Uy, giữa ĐHQGHN với các Đại học của Na Uy.Khóa đào tạo đầu tiên sẽ tuyển sinh vào tháng 2/2011. Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Pháp luật về quyền con người gồm 12 môn học với 50 tín chỉ trong đó có 9 môn kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Chương trình đào tạo những chuyên gia có kiến thức cơ bản, toàn diện, chuyên sâu về các vấn đề lí luận, pháp luật quốc tế và quốc gia về quyền con người, có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các công việc có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến vấn đề quyền con người ở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội cũng như thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực này tại các cơ sở đào tạo.

 

 


Ảnh: Ông Chủ nhiệm Khoa Luật đang giới thiệu khái quát về Chương trình Luật nhân quyền tại Lễ công bố tổ chức tại ĐHQGHN, 7/9/2010.

 


Các tin khác: