Xây dựng Luật biểu tình, trưng cầu ý dân
Khi thẩm tra tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2014 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH chiều thứ Hai 15/4/2013,Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị Chính phủ chuẩn bị dự án luật Biểu tình và luật Trưng cầu ý dân sau khi thông qua Hiến pháp sửa đổi.


Hai dự án luật này, nằm trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa XIII, liên quan đến quyền cơ bản của công dân cần được ban hành để thể chế hóa nội dung được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp.


Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa cho rằng việc đề nghị chuẩn bị 2 dự án ngay trong năm 2014 là khó khăn cho Chính phủ, do sau khi Hiến pháp sửa đổi vừa thông qua Chính phủ phải chuẩn bị một số lượng lớn luật. Ông tán thành phương án đưa vào chương trình chuẩn bị trong năm 2014. Như thế đỡ gấp hơn so với đề xuất của UB Pháp luật để Chính phủ có thời gian chuẩn bị chất lượng.

Chủ tịch QH Ng. S. Hùng nhấn mạnh 2014 là năm bản lề cần thiết chuẩn bị những luật hệ trọng sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua vào cuối năm 2013. Dù là luật "đi theo Hiến pháp", nhưng ông băn khoăn tính khả thi về công tác chuẩn bị dự luật Biểu tình và Trưng cầu dân ý để xem xét cho ý kiến ngay trong năm 2014. Bởi lẽ, các cơ quan ban ngành chưa có bước chuẩn bị chính thức. Do đó, ông đề nghị, các dự án luật nêu trên cần "chuẩn bị tốt" rồi mới đưa vào chương trình làm việc chính thức.

Tại kỳ họp QH cuối năm 2011, Thủ tướng từng đề nghị QH xây dựng luật biểu tình nhằm thể chế hóa điều 69 của Hiến pháp năm 1992, tạo công cụ pháp lý để công dân thực hiện quyền của mình và Nhà nước quản lý, kiểm soát hoạt động biểu tình theo đúng pháp luật. Thủ tướng cho rằng khi chưa có luật để quản lý, điều chỉnh hoạt động này thì "khó cho người dân khi thực hiện quyền được Hiến pháp quy định và khó cho chính quyền quản lý..."

Xác định năm 2014 là năm tập trung cho việc hoàn thiện thể chế sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua, Chính phủ đề xuất số lượng các dự án dự kiến đưa vào chương trình năm 2014 khá lớn với 55 dự án luật. UB Pháp luật đồng tình rằng sau khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp được thông qua vào cuối 2013 thì năm 2014 cần ưu tiên cho việc sửa đổi, bổ sung các luật về bộ máy nhà nước, các luật liên quan quyền cơ bản của công dân, các dự án phục vụ cho tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.


Ảnh trên: Cảnh sát dẹp biểu tình chống Trung Quốc ở trung tâm Hà Nội sáng ngày 9/12/2012 (xảy ra sau vụ cắt cáp tàu của Việt Nam hôm 3/12/2012) (BBC).


Các tin khác: