Tìm hiểu một số mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia
Ngày 17/8, tại Hà Nội, Hội thảo "Cơ quan Nhân quyền quốc gia - kinh nghiệm tại một số nước" được tổ chức trong khuôn khổ của dự án UNDP hỗ trợ Bộ Ngoại giao Việt Nam thực thi các điều ước nhân quyền.

 

 

F.L. Seidensticker, Phó Giám đốc Viện Nhân quyền Đức, thành viên Đoàn chủ tịch Uỷ ban điều phối quốc tế các cơ quan nhân quyền quốc gia (ICC), đã giới thiệu các mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia trên thế giới.

 

Bốn mô hình căn bản đã được khái quát và thảo luận là: Uỷ ban Nhân quyền (Hàn Quốc, Guatemala, Kenya), Ombudman (Thuỵ Điển), Uỷ ban tư vấn (Pháp) và Viện (Đức, Đan Mạch...). 

 

Các chuẩn mực quốc tế trong Các Nguyên tắc Paris về cơ quan nhân quyền quốc gia đã được giới thiệu và thảo luận. Cơ quan nhân quyền quốc gia, cơ quan chuyên trách thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền đã có ở 65 quốc gia, là một cơ chế hữu hiệu bổ sung cho các cơ chế khác như toà án, thanh tra, các cơ chế khu vực (Toà án nhân quyền khu vực) và cơ chế quốc tế...

 

Căn cứ vào mức độ tuân thủ chuẩn mực chung (Các nguyên tắc Paris), hiện nay ICC xếp hạng các cơ quan nhân quyền quốc gia thành 3 hạng: A, B và C.

 

Tháng 12/2009, Khoa Luật - ĐHQGHN cũng đã tổ chức một hội thảo về cùng chủ đề này.

 

 

L.N.Q

 

 

 

Ảnh: Các đại biểu tham dự một buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế xoá bỏ phân biệt chủng tộc (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) vào ngày 21/3/2008 tổ chức bởi Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc (South Korean National Human Rights Commission).

 

(Ảnh Arirang: http://www.arirang.co.kr/News/News_Photo.asp?sys_lang=Eng&code=Ne10&page=72)

 

 

 

* Đọc thêm về: CƠ CHẾ QUỐC GIA BẢO VỆ NHÂN QUYỀN


Các tin khác: