Xã hội dân sự Việt Nam hướng đến Cộng đồng ASEAN
Sáng 2/2/2012, đại diện Bộ ngoại giao (MOFA) và Bộ lao động, thương binh và xã hội (MOLISA) đã chia sẻ thông tin về các cơ chế thúc đẩy quyền con người như Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (ACWC) với 65 đại diện của các tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ và mạng lưới xã hội dân sự. Các đại biểu đều bày tỏ mong muốn xây dựng một cơ chế chính thức và thường kỳ để chia sẻ thông tin và hợp tác trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN hướng đến người dân. Cuộc họp này được đồng tổ chức bởi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG).


Bà Tôn Thị Ngọc Hương, Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN - Bộ ngoại giao, và Bà Cao Thị Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Lao động thương binh xã hội đã trình bày những thông tin căn bản về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, hoạt động của Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC), cũng như tiến trình xây dựng Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN (ADHR). Trong phần trình bày của mình, cả hai đại diện của hai bộ đều nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của nhân dân, của các tổ chức phi chính phủ trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN hướng đến người dân.

Ông Lê Quang Bình, chủ tịch Nhóm công tác về sự tham gia của người dân (PPWG) thay mặt cho các tổ chức phi chính phủ trình bày khái quát những đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự vào tiến trình phát triển, thúc đẩy và bảo vệ quyền của những đối tượng thiệt thiệt thòi trong xã hội. Ông Bình nhấn mạnh đến khả năng và  mong muốn của các tổ chức phi chính phủ tham gia vào việc chia sẻ thông tin qua một kênh chính thức và thường kỳ với các cơ quan nhà nước. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân trưởng ban công tác đa phương của VUFO thay mặt cho các tổ chức nhân dân chia sẻ thông tin về Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF) và khuyến khích các tổ chức nhân dân và các tổ chức phi chính phủ tham gia vào tiến trình này.

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa các tổ chức xã hội Việt Nam với cơ quan của Chính phủ liên quan đến tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Xem thêm chi tiết tại trang tin ISEE:

http://isee.org.vn/news/2012/02/Cac-co-quan-chinh-phu-va-to-chuc-xay-dung-cong-dong-asean

 

 


Các tin khác: