Bế mạc kỳ họp lần 6 của Ủy ban Nhân quyền ASEAN
Ủy ban Nhân quyền Liên chính phủ ASEAN (AICHR), đã tiến hành kỳ họp lần thứ 6, từ ngày 28/ 6 đến 2/7/2011 tại Viên Chăn, Lào.


Tại kỳ họp lần này, AICHR thảo luận về vai trò của Ban thư ký ASEAN đối với công việc của Ủy ban, đưa ra các ưu tiên cho kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 trước khi đệ trình lên hội nghị bộ trưởng lần thứ 44 để thông qua trong tháng 7 / 2011. AICHR cũng tiếp tục thảo luận về Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN, nhóm soạn thảo sẽ tìm kiếm các tư vấn và định hướng. Nhóm soạn thảo họp vào ngày 1 và 2/7 tại Viên Chăn.
Ngoài ra, AICHR cũng xem xét Quy chế hoạt động (TOR) cho nghiên cứu chuyên đề về Di trú và về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.


* Những cuộc của Ủy ban Nhân quyền Liên chính phủ ASEAN (AICHR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc họp lần 1:

28/3 - 1/4/2010 tại Jakarta, Indonesia

- AICHR thảo luận về phương thức bảo đảm hiệu quả hoạt động của AICHR, thảo luận về việc hình thành Các Quy tắc về thủ tục (Rules of Procedure), chuẩn bị soạn Kế hoạch hoạt động 5 năm

- AICHR cũng đã có các cuộc tham vấn với các cơ quan liên quan của ASEAN, bao gồm  Ủy ban Đại diện thường trực ASEAN (CPR), Cuộc họp viên chức cao cấp về các vấn đề xã hội và phát triển (SOMSWD) và Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW). AICHR, SOMSWD và ACW đã thỏa thuận được về các bước tiếp theo để bảo đảm sự phối hợp giữa Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) sắp ra đời với AICHR.

 

Cuộc họp lần 2:

28/6 - 2/7/2010 tại Đà Nẵng, Việt Nam

- AICHR không ra thông cáo báo chí về kết quả của cuộc họp.

 

Cuộc họp lần 3:

20 - 24 /9/2010 tại Kuala Lumpur, Malaysia

- AICHR thảo luận về việc thực thi Chương trình hành động ưu tiên giai đoạn 2010-2011 đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng thứ 43 ASEAN (Hà Nội, tháng 7/2010), thảo luận về ngân sách cho giai đoạn 2012-2015 của Kế hoạch hoạt động 5 năm. THảo luận việc chuẩn bị Tuyên ngôn Nhân quyền.

- Bên lề cuộc họp, AICHR đã gặp trao đổi về định hướng hợp tác với Nhóm công tác vì cơ chế nhân quyền ASEAN, một cơ quan của ASEAN.

- Trước cuộc họp này, khoảng 50 tổ chức xã hội dân sự trong khu vực đã có cuộc họp bàn và đệ trình một kiến nghị đến AICHR liên quan đến Các Quy tắc về thủ tục (ROP), Tuyên ngôn Nhân quyền và Kế hoạch hoạt động của AICHR

 

Cuộc họp lần 4:

10 – 13/ 2/2011 tại Solo, Indonesia

- AICHR thảo luận và thông qua Các Hướng dẫn hoạt động (Guidelines of Operations) của AICHR, thảo luận về Quy chế hoạt động cho Nhóm soạn thảo (Drafting Group) Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN,

- AICHR tổ chức đối thoại với Chủ tịch Ủy ban Đại diện thường trực ASEAN (CPR), hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực nhân quyền với các đối tác đối thoại ASEAN.

 

Cuộc họp lần 5:

25 – 29/4/2011 tại Jakarta,  Indonesia

- AICHR thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động cho Nhóm soạn thảo Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN, Thủ tục Hoạt động của AICHR. Về ngân sách và phương thức tổ chức nghiên cứu về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và Nhân quyền tại ASEAN. 

- AICHR thảo luận và đi đến thống nhất được những điểm căn bản của Kế hoạch hoạt động 5 năm 2012-2015 và phương thức tổ chức nghiên cứu chủ đề di trú. Cuộc họp cũng thảo luận việc chuẩn bị xuất bản một cuốn sách nhỏ về AICHR.

 

Cuộc họp lần 6:

28/ 6 – 2/7/2011 tại Viên Chăn, Lào.


Các tin khác: