Họp Mạng lưới Nghiên cứu Nhân quyền ASEAN tại Hà Nội
Trong các ngày 1 đến 4/8, Mạng lưới Nghiên cứu Nhân quyền ASEAN (SEAHRN) đã có cuộc họp tại Hà Nội để trao đổi về định hướng, phương pháp nghiên cứu nhân quyền trong khu vực và lập kế hoạch triển khai các chủ đề nghiên cứu chung.

Mạng lưới Nghiên cứu Nhân quyền ASEAN (SEAHRN) được thành lập năm 2009, do Đại học Mahidol (Bangkok, Thái Lan) làm đầu mối điều phối.


Các tin khác: