Quyền của người cao tuổi
Cách tiếp cận dựa trên quyền đối với người cao tuổi ngày càng được quan tâm hơn, trong bối cảnh số lượng người cao tuổi ngày càng gia tăng tại mọi quốc gia trên thế giới. Với cách tiếp cận này, người cao tuổi (older person/ people) từ vị trí là người tiếp nhận thụ động sự chăm sóc, hưởng “an sinh xã hội” trở thành chủ thể tích cực của các quyền. Khuôn khổ quốc tế pháp lý bảo vệ quyền của người cao tuổi dù đã dần hình thành, nhưng hiện vẫn còn khá yếu. Đến nay, chưa có một điều ước toàn cầu nào để bảo vệ riêng nhóm này.

 

Để phân tích rõ hơn, bài viết này tập trung vào hai chủ đề: 1) Khuôn khổ pháp lý quốc tế bảo vệ quyền của người cao tuổi hiện nay; 2) Cuộc thảo luận đang tiếp diễn để hình thành một Công ước về quyền của người cao tuổi.


Xem bài viết tại đây: File PDF

Ảnh trên: Ông bà Năm bán gỏi khô bò, Q.11, Sài Gòn (Liêu Lãm - News.Zing.vn) 

 


Các tin khác: