CÁC VĂN KIỆN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Hệ thống văn kiện quốc tế về quyền con người rất đa dạng về phạm vi điều chỉnh, hình thức văn bản, giá trị pháp lý... Trong năm 2011, chúng tôi đã xuất bản cuốn sách "Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người", NXB Lao động - Xã hội, gần 1500 trang.

 

Cuốn sách trên được dịch, biên soạn căn cứ vào danh mục các văn kiện trên trang tin của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp quốc về Nhân quyền (OHCHR).

 

Các nội dung chính của cuốn sách gồm:


Lời nói đầu


Giới thiệu chung


Hiến chương Liên Hợp Quốc, 1945


Phần I: Bộ luật quốc tế về quyền con người


Giới thiệu

Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người, 1948

Công ước quốc về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 1966

Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 2008

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966

Nghị định thư không bắt buộc thứ nhất của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, 1966

Nghị định thư không bắt buộc thứ hai của Công ước quốc tế về các quyền dân sự,
chính trị về việc bãi bỏ hình phạt tử hình, 1989


Phần II: Các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người


Giới thiệu

Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, 1965

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979.

Nghị định thư bổ sung của Công ước về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ, 1999

Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, 1984

Công ước về quyền trẻ em, 1989

Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả những người lao động di trú và các thành viên gia đình họ, 1990

Công ước về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích, 2006

Công ước về quyền của người khuyết tật, 2007

Nghị định thư bổ sung của Công ước về xóa bỏ phân biệt đối xử đối với phụ nữ, 1999

Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước về quyền trẻ em, về việc lôi cuốn trẻ em tham gia xung đột vũ trang, 2000

Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước về quyền trẻ em
về việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, 2000

Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước tra tấn hoặc các hình thức đối xử
hay trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục, 2002

Nghị định thư không bắt buộc của Công ước về quyền của người khuyết tật


Phần III: Các văn kiện phổ quát về quyền con người trong các lĩnh vực


Chương 1: Hội nghị nhân quyền quốc tế và hội nghị thiên niên kỷ

Chương 2: Quyền tự quyết

Chương 3: Quyền của các dân tộc bản địa và các nhóm thiểu số

Chương 4: Chống phân biệt đối xử

Chương 5: Quyền của phụ nữ

Chương 6: Quyền của trẻ em

Chương 7: Quyền của người cao tuổi

Chương 8: Quyền của người khuyết tật

Chương 9: Quyền con người trong hoạt động tư pháp: bảo vệ những người bị giam giữ hay cầm tù

Chương 10: An sinh xã hội, tiến bộ và phát triển

Chương 11: Thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Chương 12: Hôn nhân

Chương 13: Quyền về sức khỏe

Chương 14: Quyền lao động và các điều kiện bình đẳng về nghề nghiệp.

Chương 15: Tự do hội họp

Chương 16: Nô lệ, các hoàn cảnh tương tự như nô lệ và lao động cưỡng bức

Chương 17: Quyền của người di trú

Chương 18: Quốc tịch, người không quốc tịch, người tị nạn

Chương 19: Các tội phạm chiến tranh và tội ác chống nhân loại, bao gồm tội diệt chủng

Chương 20: Luật nhân đạo

 

 

 

* Để bạn đọc tiện theo dõi và sử dụng, chúng tôi chia thành 4 tập đính kèm theo như sau:

 

Tập 1 (Phần I, Phần II, Phần III: các chương 1 - 3): File Word


Tập 2 (Phần III: các chương 4 -  9): File Word


Tập 3 (Phần III: các chương 10 -18): File Word


Tập 4 (Phần III: các chương 19 và 20): File Word

 


Bạn đọc có thể đối chiếu với bản gốc tiếng Anh tại trang: "Universal Human Rights Instruments" của OHCHR:


http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx

 

 

Ảnh trên: một kỳ họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Gieneva.Các tin khác: