Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 10 ngày 20/10/2015
Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ QH, sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2015. Tại kỳ họp này, QH sẽ thảo luật một số luật liên quan đến các quyền tự do cơ bản như Luật báo chí (sửa đổi) và Luật về hội.


Từ ngày 14 đến ngày 25/9/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 41 tại Hà Nội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10. Trên cơ sở Báo cáo của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khai mạc vào ngày 20/10/2015.


Tại kỳ họp thứ 10, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật, một số nghị quyết; cho ý kiến 9 dự án luật khác; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; giám sát chuyên đề; thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và một số vấn đề quan trọng khác…


 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 7 dự án luật, trong đó có 3 dự án luật trình Quốc hội thông qua, gồm: Bộ luật hình sự (sửa đổi); Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng và 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật dược, Luật báo chí (sửa đổi), Luật về hội, Luật ban hành quyết định hành chính.


Các tin khác: