AICHR họp lần 5 về Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN (AHRD)
Trong các ngày 6 đến 10 tháng 5, tại Bangkok, Ủy ban Nhân quyền ASEAN (AICHR) đã tiến hành một loạt cuộc họp.


Ngoài cuộc họp định kỳ thứ 9 của Ủy ban là cuộc họp lần 5 về soạn thảo Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN (AHRD) và cuộc tham vấn khu vực lần đầu về Tuyên ngôn. Các cuộc họp này được chủ tọa bởi ngài Om Yentieng, Bộ trưởng cao cấp và là Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Campuchia (CHRC), đại diện của Campuchia và là Chủ tịch AICHR

Ngày 3 đến 6 tháng 6, AICHR sẽ họp phiên thứ 6 tại Yangon, Myanmar.


Ảnh bên: Các đại biểu dự cuộc họp tham vấn khu vực lần đầu tiên về Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN (AHRD) tại Bangkok.

 


Các tin khác: