Quan niệm của Phan Bội Châu về dân quyền
Tháng 12 năm 2017, nhiều hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh Phan Bội Châu (1867 – 1940) đã được tổ chức tại nhiều địa phương. Trong đó có Hội thảo quốc tế "Chí sỹ Phan Bội Châu - bác sỹ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản" được tổ chức tại Nghệ An, quê hương của nhà cách mạng. Chúng tôi xin được giới thiệu một số nội dung tư tưởng của Phan Bội Châu về dân quyền bằng việc đăng lại đây một bài viết trên Tạp chí Triết học cách nay tròn 10 năm (2008), của TS. Nguyễn Văn Hòa (ĐH Huế).Bài viết đọc tại đây Quan niệm của Phan Bội Châu về dân quyền PDF


Các tin khác: