Quyền riêng tư trên Internet
Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống nhân loại, có vai trò tích cực thúc đẩy dân chủ, tự do và các quyền con người. Cạnh đó, Internet đặt ra nhiều vấn đề, thách thức, trong đó có những thách thức liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân. Bài viết này phân tích sơ bộ khuôn khổ pháp lý toàn cầu về quyền riêng tư trên Internet, thực tiễn xung đột giữa bảo vệ quyền riêng tư với an ninh công cộng tại một số quốc gia, và nêu bật một khoảng trống pháp lý ở Việt Nam bảo vệ chống lại sự xâm phạm quyền riêng tư trên không gian Internet, đặc biệt là việc giới hạn quyền chưa được quy định đầy đủ trong luật, trái với nguyên tắc nêu tại Hiến pháp 2013 “quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật” (Khoản 2, Điều 14).Xem bài viết, hoàn thành năm 2017 (trước khi Luật An ninh mạng 2018 được thông qua), tại đây: PDF


Các tin khác: